Nagluluwas ba Ako ng Copyright Ng Aking Produkto Matapos Na Nabenta?

Nagluluwas ba Ako ng Copyright Ng Aking Produkto Matapos Na Nabenta?

Hindi. Napanatili mo ang iyong mga karapatang-kopya maliban kung nakasaad. Ang talagang binebenta mo ay a di-eksklusibo, di-maililipat na lisensya na ibinibigay sa Customer na binili ang iyong produkto. Pakitingnan ang Kasunduan sa Lisensya at Kasapi sa End User para sa karagdagang detalye.