Mga Kwarto ng Kumperensya Mga Modelong 3D

3D Models » Architecture 3D Models » Puwang » Conference Rooms

Ipinapakita ang nag-iisang resulta

Mga Conference Room ng mga modelo sa 3D Flatpyramid.

Karaniwang matatagpuan ang mga silid ng kumperensya sa mga sentro ng kumperensya. Ang Conference Center ay isang malaking gusali na idinisenyo upang magdaos ng mga pagpupulong kasama ng isang makabuluhang bilang ng mga tao na nagkakaisa ng mga karaniwang interes. Karaniwang nag-aalok ang mga sentro ng kombensyon ng sapat na espasyo upang mapaunlakan ang libu-libong mga bisita. Gayundin sa mga institusyong ito ay karaniwang matatagpuan ang mga sentro ng eksibisyon - mga platform para sa pangunahing mga eksibisyon. Sa isang tipikal na sentro ng kumperensya, mayroong hindi bababa sa isang awditoryum, silid ng kumperensya. Bilang karagdagan, maaaring mayroong isang konsyerto at bulwagan ng panayam, mga silid ng pagpupulong. Ang mga conference center ay nasa ilang mga hotel sa malalaking resort.