Apartments 3D Models

Walang mga produkto ay natagpuan na tumutugma sa iyong pagpili.

Apartments 3D mga modelo sa Flatpyramid.

Apartment - isang silid o isang hiwalay na silid sa bahay (apartment).

Sa Europa, ang term na ito ay kabilang ang isa o higit pang mga kuwarto para sa upa o pagbili.

Sa merkado ng real estate at hotel na serbisyo para sa mga gusali ng apartment, ang pangalan ng apartment-hotel ay natigil. Apartment-hotel ay isang komplikadong apartment na uri ng apartment na may posibilidad ng pag-upa at isang buong hanay ng mga serbisyo ng hotel. Karaniwan, ang apartment ay may kusina at banyo.

Ang isa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga apartment ay ang kawalan ng posibilidad na mag-isyu ng pagpaparehistro sa lugar ng paninirahan. Ang isa pang pagkakaiba ay ang gastos ng pagpapatakbo ng mga gastos. Dahil ang mga ito ay hindi pormal na nauugnay sa pabahay, ang mga rate ng utility ay kinakalkula para sa mga komersyal na lugar.