Marine Corps 3D Models

3D Models » Militar 3D Models » Marine Corps

Walang mga produkto ay natagpuan na tumutugma sa iyong pagpili.

Ang mga modelo ng Marine Corps 3D Flatpyramid.

Ang Marine Corps (MP) ay isang sangay ng mga pwersa (hukbo) ng mga armadong pwersa ng Navy (Navy) ng mga estado, na nilalayon upang makilahok sa mga operasyon ng hukbong-dagat at gamitin bilang mga detatsment ng pag-atake sa iba pang mga uri ng operasyong militar, ang mga gawain na kasama ang pag-agaw ng coastline, port infrastructure, isla at peninsulas, barko at barko, mga base ng dagat ng kaaway, mula sa hangin (landing parachute) at tubig.

Ginagamit din ang Marine Corps para sa mga indibidwal na operasyon (mga yunit at espesyal na pwersa (SPN)), pati na rin para sa proteksyon ng mga baybayin at iba pang mga pasilidad. Bahagi ito ng Navy (pwersa) (Navy) o isang hiwalay na uri ng Armed Forces (USCM). Ang mga pangunahing gawain ng mga marino: "Sa nakakasakit mula sa dagat, dapat nilang sakupin ang mga baybayin sa baybayin at hawakan hanggang sa dumating ang pangunahing pwersa, at sa pagtatanggol, dapat nilang ipagtanggol ang mga base ng mga barkong militar mula sa mga direksyon sa lupa." Kasaysayan, ang mga Marino ay nagsilbi sa mga barkong pandigma, sinusuportahan ang mga tauhan sa labanan, nagsagawa ng maliliit na pagsalakay sa baybayin, binabantayan ang mga opisyal ng barko mula sa mga posibleng pag-aalsa ng utos, binabantayan ang mga daungan at mga base ng nabal.

Ang pinakamaraming marino (tungkol sa mga taong 200,000) ay pag-aari ng US Armed Forces (isang hiwalay na uri ng armadong pwersa).

Ang pangunahing elemento ng simbolismo ng mga marino ay ang anchor. Ito ay nasa logo ng halos lahat ng amphibious airborne forces ng estado ng mundo. Ang tanging eksepsiyon ay mga unit na hindi direktang bahagi ng Navy. Ang mga ito ay mga hukbong paratroopers ng Greece, Denmark, Finland at maraming iba pang mga bansa na bahagi ng pwersa ng lupa, sa halip na hukbong-dagat.